Đồ Thờ Cúng Thu Hiền - Cơ Sở Sản Xuất Thu Hiền
Loại hình cty:
Nhà sản xuất, gia công, Thương mại
SP/ DV chính:
Nến thơm, các sản phẩm đồ cúng
Năm thành lập:
Mã số thuế:
Số nhân viên:
Từ 101 - 200 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Trong nước, Quốc tế

Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,...

Năng lực công ty